Kreslení
Grafika
 
Kreslení probíhá do grafické vrstvy, pro zviditelnění je nutné zprůhlednit předměty průhlednou barvou.
 
Image bm624.GIF bod
Image bm625.GIF čára
Image bm626.GIF obdélník
Image bm627.GIF vyplněný obdélník
Image bm628.GIF výplň
Image bm629.GIF kružnice
Image bm630.GIF kruh
Image bm631.GIF koule
Image bm632.GIF trojúhelník
Image bm633.GIF výpis textu
Image bm634.GIF šířka pole k výpisu textu

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming