Image bm633.GIF Výpis textu
Kreslení
 
Image bm633.GIF výpis textu
Image bm668.GIF text k výpisu
Image bm635.GIF barva pera
Image bm669.GIF horizontální souřadnice X textu
Image bm670.GIF vertikální souřadnice Y textu
Image bm671.GIF úhel orientace textu
Image bm672.GIF výška znaků (implicitně 0.5)
Image bm673.GIF relativní šířka znaků (implicitně 0)
Image bm674.GIF tučný text
Image bm675.GIF kurzíva
Image bm676.GIF podtržení
Image bm677.GIF přeškrtnutí
Image bm678.GIF patičky
Image bm679.GIF psací stroj
 
Prvek výpis textu slouží k zobrazení textu do grafické vrstvy. Text může být víceřádkový. Víceřádkový text nelze použít při zobrazení s úhlem orientace jiným než 0.
 
Úhel orientace textu je zadán v radiánech, lze využít předdefinované konstanty úhlů. Implicitní úhel orientace je 0. Je-li zadán jiný úhel než 0, je nutno počítat s nižší rychlostí vykreslování textu a s omezením pouze na jednořádkové texty.
 
Šířka znaků je relativní číslo. Skutečná šířka závisí na výšce znaků a na použitém fontu. Implicitně je použita relativní šířka 1 jako běžná šířka. Zadáním šířky 0 se použije standardní šířka používaná systémem pro daný font, může být mírně odlišná od implicitní šířky.
 
Přepínače pro volbu vzhledu písma jsou implicitně všechny vypnuty. V případě, že nejsou zadány žádné vlastnosti písma (úhel, výška, šířka a přepínače), je použit standardní systémový typ písma používaný běžně k zobrazení textu v oknech. Přepínače tučný text a psací stroj v tom případě rozlišují 4 varianty standardního systémového typu písma. Současným zapnutím přepínačů patičky a psací stroj se zvolí uživatelské písmo.
 
Ve spojení s prvkem šířka pole k výpisu textu je možné vypisovat texty centrovaně v okně či dané oblasti.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming