Image bm634.GIF Šířka pole k výpisu textu
Kreslení
 
Prvek šířka pole k výpisu textu se používá ve spojení s prvkem výpis textu. Určuje šířku oblasti, ve které bude vypisovaný text vycentrován. Je-li šířka pole širší než délka textu, zobrazí se text v tomto poli centrovaně. Počátek pole zleva je udáván souřadnicí X příkazu pro výpis textu. Je-li šířka pole užší než je délka vypisovaného textu, pole se neuplatní a text je vypisován od souřadnice X v příkazu pro výpis textu. Například nastavením šířky pole na šířku plochy okna a vypisováním textů se souřadnicí X=0 se budou texty vypisovat v okně vystředěně.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming