Image bm632.GIF Trojúhelník
Kreslení
 
Image bm632.GIF trojúhelník
Image bm635.GIF barva pera
Image bm662.GIF horizontální souřadnice trojúhelníku X1
Image bm663.GIF vertikální souřadnice trojúhelníku Y1
Image bm664.GIF horizontální souřadnice trojúhelníku X2
Image bm665.GIF vertikální souřadnice trojúhelníku Y2
Image bm666.GIF horizontální souřadnice trojúhelníku X3
Image bm667.GIF vertikální souřadnice trojúhelníku Y3
 
Příkaz trojúhelník vykreslí trojúhelník do grafické vrstvy. Barvu trojúhelníku lze nastavit pomocí barevné konstanty.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming