Image bm628.GIF Výplň
Kreslení
 
Image bm628.GIF výplň
Image bm635.GIF barva pera
Image bm651.GIF horizontální souřadnice výplně X
Image bm652.GIF vertikální souřadnice výplně Y
 
Příkaz výplň vyplní jednobarevnou plochu v grafické vrstvě. Parametry souřadnice výplně určují počáteční bod, odkud začne vyplňování plochy. Příkaz vyplní vyplňovací barvou spojitou plochu s barvou podle počátečního bodu. Vyplňovací barvu lze nastavit pomocí barevné konstanty.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming