Image bm627.GIF Vyplněný obdélník
Kreslení
 
Image bm627.GIF vyplněný obdélník
Image bm635.GIF barva pera
Image bm647.GIF horizontální souřadnice obdélníku X1
Image bm648.GIF vertikální souřadnice obdélníku Y1
Image bm649.GIF horizontální souřadnice obdélníku X2
Image bm650.GIF vertikální souřadnice obdélníku Y2
 
Příkaz vyplněný obdélník vykreslí vyplněný obdélník do grafické vrstvy. Barvu obdélníku lze nastavit pomocí barevné konstanty.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming