Image bm630.GIF Kruh
Kreslení
 
Image bm630.GIF kruh
Image bm635.GIF barva pera
Image bm656.GIF horizontální souřadnice středu X
Image bm657.GIF vertikální souřadnice středu Y
Image bm658.GIF poloměr
 
Příkaz kruh vykreslí kruh do grafické vrstvy. Barvu kruhu lze nastavit pomocí barevné konstanty.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming