Image bm622.GIF Sloučení barevných složek do barvy
Grafika
 
Image bm622.GIF sloučení barevných složek do barvy
Image bm723.GIF červená složka (0 až 1) - implicitně 0
Image bm724.GIF zelená složka (0 až 1) - implicitně 0
Image bm725.GIF modrá složka (0 až 1) - implicitně 0
Image bm726.GIF alfa složka (0 až 1) - implicitně 1 (pro běžné barvy není nutné nastavovat)
 
Funkce sloučení barevných složek do barvy sloučí jednotlivé barevné složky (s hodnotami v rozsahu 0 až 1) do výsledné barvy, kterou navrátí na výstupu jako číselnou hodnotu. Pro běžné barvy není nutné alfa složku nastavovat, použije se implicitní hodnota 1. Nastavením alfa složky na 0 se použije průhledná barva.
 
Alfa složka určuje průhlednost barvy a má význam především při použití u 3D grafiky. Může mít hodnotu v rozsahu 0=průhledná barva až 1=neprůhledná barva (implicitní hodnota parametru). U grafických operací lze nastavením alfa složky na hodnotu 0 (ostatní složky není potřeba nastavovat) zvolit průhlednou barvu (po konverzi číslo $FF000000), nastavením na hodnotu 0.56 se použije stínová barva (po konverzi číslo $70000000).

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming