Image bm620.GIF Načtení barvy bodu
Grafika
 
Image bm620.GIF načtení barvy bodu
Image bm720.GIF horizontální souřadnice X k načtení barvy bodu
Image bm721.GIF vertikální souřadnice Y k načtení barvy bodu
 
Funkce načtení barvy bodu navrátí číselnou hodnotu barvy z grafické vrstvy bodu s danými souřadnicemi.
 
Pro průhlednou barvu navrátí funkce kód $FF000000, pro stínovou barvu kód $70000000.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming