Parametry souborů a složek
Soubory
 
Image bm1039.GIF velikost souboru
Image bm1040.GIF atribut R/O (pouze pro čtení)
Image bm1041.GIF atribut ARC (archivní)
Image bm1042.GIF atribut HID (skrytý)
Image bm1043.GIF atribut SYS (systémový)
Image bm1044.GIF atribut DIR (složka)
Image bm1045.GIF atribut TEMP (přechodný)
Image bm1046.GIF atribut COMP (zkomprimovaný)
Image bm1047.GIF atribut OFF (nepřístupný)
Image bm1048.GIF datum a čas vytvoření
Image bm1049.GIF datum a čas posledního čtení
Image bm1050.GIF datum a čas poslední modifikace
Image bm1051.GIF přezdívka (alias)
 
Prvky pro obsluhu parametrů souborů používají definici jmen souborů pro čtení a zápis. Při čtení hodnoty prvku je hodnota zjištěna ze souboru/složky pro čtení, při zápisu hodnoty do prvku je hodnota nastavena do souboru/složky pro zápis. V případě chyby operace je nastaven příznak chyby operace.
 
Z atributů lze nastavovat pouze atributy R/O, ARC, HID a SYS (logická hodnota), atributy DIR, TEMP, COMP a OFF lze pouze číst.
 
Přezdívky (aliases) jsou náhradní vícejazyčná jména souborů. Každý soubor může mít kromě běžného souborového jména také tzv. přezdívku, pod kterou se zobrazuje uživateli. Přezdívka může být pro každý jazyk jiná. Soubor přitom může mít krátké jméno (8 znaků), tak lze zajistit používání dlouhých jmen i v systémech nepodporujících dlouhá jména (starší sítě Novell, jiná jazyková verze operačního systému, CD-ROM). Přezdívky se uchovávají v souboru ALIASES.INI, který je ve stejné složce jako soubor/složka. Zápisem textu do prvku přezdívka se provede zápis náhradního jména souboru/složky pro zápis podle aktivně nastaveného jazyku programu. Čtením textu z prvku lze zjistit přezdívku souboru/složky pro čtení buď podle aktivně nastaveného jazyku nebo podle jiného nejbližšího jazyku.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming