Image bm86.GIF Funkce
Knihovna proměnných a funkcí
 
Funkce je posloupnost příkazů určených k provádění operací v programu. Funkce může být jak společná (veřejná), tak i místní. Společná funkce může obsahovat vlastní místní proměnné a vlastní místní funkce. Místní funkce využívá místní proměnné společné funkce, v níž je definovaná, nemá vlastní místní proměnné ani funkce. Společná funkce může obsahovat vstupní a výstupní proměnné, místní funkce ne.
 
Součástí každého programu je hlavní funkce. Tato funkce je vykonávána po startu programu, jejím ukončením se ukončí i program. Hlavní funkce je po vytvoření nového programu již vytvořena ve skupině základních proměnných a funkcí. Hlavní funkci nelze zrušit ani volat z jiných funkcí. Její jméno je implicitně použito v titulku okna programu, její ikona je použita jako ikona programu.
 
Hlavní funkce obsahuje v místních proměnných předdefinovanou jako vstupní proměnnou parametry programu a jako výstupní proměnnou návratový kód programu. Vstupní a výstupní proměnné hlavní funkce nelze měnit.
 
Deklarace nové funkce se založí přetažením prázdné funkce z pole knihovny proměnných a funkcí. Na rozdíl od proměnných funkce neumožňuje uchovávat předdefinované vzory v knihovně. Deklaraci je možné založit buď v poli společných nebo místních proměnných a funkcí. Pro společnou funkci se vytvoří pole pro deklaraci místních proměnných a funkcí.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming