Editace plochy
Editační pole
 
Panel nástrojů
Image bm37.GIF      Rozměry nastaví celkové rozměry plochy
Image bm38.GIF      Editace zapne nebo vypne mód editace políček plochy (jinak přesouvání políček)
Image bm39.GIF      Výplň zapne nebo vypne mód vyplňování plochy políčkem
Image bm40.GIF      Rastr zapne nebo vypne zobrazení orientačního rastru
 
Editační módy
Image bm41.GIF      Předměty editace předmětů na ploše
Image bm42.GIF      Přepínač 1 editace přepínače 1
Image bm43.GIF      Přepínač 2 editace přepínače 2
Image bm44.GIF      Přepínač 3 editace přepínače 3
Image bm45.GIF      Přepínač 4 editace přepínače 4
Image bm46.GIF      Přepínač 5 editace přepínače 5
Image bm47.GIF      Číselná hodnota 1 editace číselné hodnoty 1 (rozsah 0 až 1023)
Image bm48.GIF      Číselná hodnota 2 editace číselné hodnoty 2 (rozsah 0 až 1023)
Image bm49.GIF      Číselná hodnota 3 editace číselné hodnoty 3 (rozsah 0 až 127)
 
Při vypnutém módu editace políček je možné upravovat obsah plochy. Každé políčko může obsahovat předmět, 5 logických příznaků a 3 číselné hodnoty. Pomocí myši lze políčka (včetně jejich obsahu) uvnitř plochy přetahovat. Přetahováním se stisknutým levým tlačítkem myši se políčka uvnitř plochy přesouvají, přičemž políčko na nové pozici se přesune na původní pozici přesouvaného políčka - políčka se vymění. Přetahováním pomocí pravého tlačítka myši se políčko na novou pozici zkopíruje, na původní pozici zůstane obsah nezměněn. Přesunutím políčka levým tlačítkem mimo plochu dojde ke zrušení políčka, na původní pozici políčka se dosadí předmět prázdného políčka. Do plochy lze přetahovat předměty z pole společných proměnných a funkcí. Kliknutím na políčko (bez tažení) se v poli společných objektů kurzor přemístí na předmět, obsažený v políčku.
 
V zapnutém módu editace políček se kliknutím myší na políčko edituje obsah políčka podle nastaveného editačního módu. Při editaci předmětů se kliknutím na políčko zahájí editace předmětu. Při editaci přepínače se kliknutím na políčko přepne stav přepínače. Při editaci číselných hodnot se vyvolá editace číselné hodnoty. Lze zadat celé číslo v rozsahu 0 až 1023 (pro číselnou hodnotu 1 nebo 2) popř. 0 až 127 (pro číselnou hodnotu 3). Pomocí kláves šipek lze posouvat editačním políčkem a tím editovat čísla po celé ploše. Editaci lze ukončit stiskem klávesy Enter nebo Esc.
 
Funkce vyplnění plochy umožňuje vyplnění části plochy jedním políčkem. V tomto módu se nastaví kurzor myši na políčko, kterým má být část plochy vyplněna. Stiskne se levé nebo pravé tlačítko myši a táhnutím se označí úsek, který má být vyplněn. Po uvolnění tlačítka myši bude označený úsek vyplněn požadovaným políčkem.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming