Editace čísla
Editační pole
 
Při editaci číselné proměnné se zobrazí uprostřed editačního pole editační řádek sloužící k zadání či změně hodnoty čísla.
 
Image bm96.GIF
 
Text čísla se zadává bez mezer. Před číslem může předcházet znak znaménka + nebo -. Mantisa čísla může mít až 15 číslic a desetinnou tečku nebo čárku. Za mantisou může následovat exponent oddělený písmenem E nebo e. Exponent je celé číslo v rozsahu -308 +308.
 
Při zadání čísla je možné uvedením znaku $ (znak dolaru) před číslem zapsat číslo v hexadecimálním tvaru (šestnáctková soustava). Např. zápis $1F odpovídá číslu 31. Podobně uvedením znaku % (znak procenta) je možné zadat číslo v binárním tvaru (dvojková soustava). Např. zápis %1001 odpovídá číslu 9.
 
Editační úkony
označení textu - posunout myší za současného držení levého tlačítka myši
- posunout kurzor klávesami šipek za současného držení přesmykače Shift
- dvojkliknout myší na text, označí se celý text
- stisknout klávesy Ctrl+A, označí se celý text
odznačení textu - kliknout myší do textu
- posunout kurzor klávesami šipek
zrušení textu - stisknout klávesu Delete nebo Back Space
označený text do schránky - stisknout klávesy Ctrl+C (kopie) nebo Ctrl+X (přesun)
návrat textu ze schránky - nastavit kurzor na pozici a stisknout klávesy Ctrl+V
návrat původního čísla - stisknout klávesy Ctrl+Z
odvolání návratu čísla - stisknout klávesy Ctrl+Y

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming