Editace zvuku
Editační pole
 
Při editaci zvuku se zobrazí uprostřed editačního pole časový údaj představující délku zvuku v minutách a sekundách, během přehrávání či nahrávání údaj představuje již uběhlý čas.
 
Image bm104.GIF
 
 
Panel nástrojů
Image bm73.GIF      Přehrát spustí přehrávání zvuku
Image bm74.GIF      Pozastavit pozastaví přehrávání zvuku
Image bm75.GIF      Zastavit zastaví přehrávání zvuku
Image bm76.GIF      Opakovaně zapne nebo vypne opakování přehrávání
Image bm77.GIF      Nahrát spustí nahrávání zvuku
 
Při nahrávání zvuku se použije jako formát zvuku nekomprimovaný PCM, 22 kHz, 16 bitů, MONO. Délka nahrávaného zvuku je omezena na 60 sekund. Při nahrávání je nutno pomocí směšovacího zařízení zvuku (ve vybavení Windows nebo dodáváno ke zvukové kartě) nastavit zdroj pro nahrávání (mikrofon nebo linkový vstup) a správnou úroveň nahrávání. K nahrávání zvuku je možné používat jakýkoliv jiný program (např. Záznam zvuku, který je součástí Windows) a nahraný zvuk přenést přes knihovnu zvuků nebo ještě lépe přes schránku.
 
Při přehrávání jsou podporovány všechny formáty zvuku, které lze přehrávat i v prostředí Windows. K přehrávání souborů MP3 je u některých verzí Windows nutná instalace ovladače pro přehrávání MP3 (viz např. http://www.iis.fhg.de/audio). Ovladač můžete nainstalovat přímo z distribučního CD-ROM programu Petr ze složky MP3CODEC.
 
Poznámka:
Zahájením editace zvuku v poli společných nebo místních proměnných stiskem klávesy Enter se zahájí přehrávání zvuku. To umožňuje snadné prohlížení většího množství zvuků posouváním výběrového kurzoru klávesnicí a stiskem klávesy Enter.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming