Editace hudby
Editační pole
 
Při editaci hudby se zobrazí uprostřed editačního pole časový údaj představující délku hudby v minutách a sekundách, během přehrávání údaj představuje již uběhlý čas.
 
Image bm104.GIF
 
 
Panel nástrojů
Image bm73.GIF      Přehrát spustí přehrávání hudby
Image bm74.GIF      Pozastavit pozastaví přehrávání hudby
Image bm75.GIF      Zastavit zastaví přehrávání hudby
Image bm76.GIF      Opakovaně zapne nebo vypne opakování přehrávání
Image bm78.GIF      Zpět posune přehrávání o 10 sekund zpět
Image bm79.GIF      Vpřed posune přehrávání o 10 sekund vpřed
 
Poznámka:
Zahájením editace hudby v poli společných nebo místních proměnných stiskem klávesy Enter se zahájí přehrávání hudby. To umožňuje snadné prohlížení většího množství hudeb posouváním výběrového kurzoru klávesnicí a stiskem klávesy Enter.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming