Editace textu
Editační pole
 
Při editaci textové proměnné se zobrazí v editačním poli víceřádková editační plocha sloužící k zadání či změně textu.
 
Image bm99.GIF
 
 
Editační úkony
označení textu - posunout myší za současného držení levého tlačítka myši
- posunout kurzor klávesami šipek za současného držení přesmykače Shift
- dvojkliknout myší na text, označí se celé slovo
- stisknout klávesy Ctrl+A, označí se celý text
odznačení textu - kliknout myší do textu
- posunout kurzor klávesami šipek
nový řádek - stisknout klávesu Enter
znak tabulátoru - stisknout klávesy Ctrl+I (běžně nepoužívat - ve většině případů není podporován)
zrušení textu - stisknout klávesu Delete nebo Back Space
označený text do schránky - stisknout klávesy Ctrl+C (kopie) nebo Ctrl+X (přesun)
návrat textu ze schránky - nastavit kurzor na pozici a stisknout klávesy Ctrl+V
návrat původního textu - stisknout klávesy Ctrl+Z
odvolání návratu textu - stisknout klávesy Ctrl+Y
 
Během editace textu se v informačním poli hlavního okna zobrazuje aktuální pozice kurzoru (řádek a pozice na řádku). Řádek i pozice jsou číslovány od hodnoty 1 na rozdíl od textových funkcí, které používají číslování řádku i pozice od hodnoty 0.
 
Obsah textové proměnné závisí na nastaveném jazyku aplikace Petr. Program může obsahovat texty pro více jazyků. Při spuštění v příslušném jazyku se zobrazují texty pro tento jazyk. Je-li text proměnné prázdný, použije se text z implicitního popř. jiného jazyku.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming