Texty
Stavební prvky programu
 
Image bm584.GIF textová konstanta
 
Textová konstanta navrací text, který je zadán jako její popisný text.
 
Image bm585.GIF další řádek
 
Prvek další řádek je textová konstanta navracející text konce řádku (dva znaky s číselnou hodnotou 13 a 10, tj. ASCII kódy CR a LF).
 
Image bm586.GIF sloučení textů
 
Prvek sloučení textů slouží ke sloučení dvou a více textů do jednoho textu. Texty jsou přidávány postupně v pořadí shora dolů.
 
Image bm587.GIF shodnost textů
 
Prvek shodnost textů slouží k porovnání shodnosti textů. Lze zadat jeden a více textů. Texty jsou porovnávány postupně shora dolů. Prvek navrací příznak platnosti v případě, že všechny texty jsou shodné. Zvláštním případem je porovnání pouze jednoho textu - text je porovnáván s prázdným textem, tj. zda je prázdný.
 
Poznámka: Texty jsou porovnávány s rozlišením velkých a malých písmen. Je-li potřeba texty porovnávat bez rozlišení velkých a malých písmen, je nutno všechny nejdříve převést na velká nebo malá písmena.
 
Image bm588.GIF abecední porovnání textů
 
Prvek abecední porovnání textů slouží k porovnání abecedního pořadí textů za účelem abecedního třídění. Porovnání nerozlišuje velká a malá písmena a zohledňuje národnostně specifické informace podle nastavení v systému Windows (tj. písmena s diakritikou popř. dvoupísmenové hlásky). Lze zadat jeden nebo více textů k porovnání. Texty jsou porovnávány postupně shora dolů. Prvek navrací příznak platnosti v případě, že pro všechny sousední dvojice textů platí, že první (horní) z textů je abecedně vzdálenější než druhý (tedy ani ne shodný). Praktický význam je ten, že jsou porovnány dva sousední texty v seznamu a je-li první z textů abecedně výše, bude provedena záměna textů. Zvláštním případem je porovnání pouze jednoho textu - text je porovnán s prázdným textem, tj. zda není prázdný (tedy opačně než u předešlého porovnání).
 
Image bm589.GIF levá část textu
Image bm590.GIF délka levé části textu (počet znaků)
Image bm591.GIF vstupní text
 
Image bm592.GIF pravá část textu
Image bm593.GIF počátek pravé části textu (pozice 0...)
Image bm591.GIF vstupní text
 
Image bm594.GIF střední část textu
Image bm595.GIF počátek střední části textu (pozice 0...)
Image bm596.GIF délka střední části textu (počet znaků)
Image bm591.GIF vstupní text
 
Image bm597.GIF délka textu (vrací počet znaků)
Image bm598.GIF převod čísla z textového tvaru na číselný
Image bm599.GIF převod čísla z číselného tvaru na textový
Image bm600.GIF převod čísla na text - 2 dekadické číslice
Image bm601.GIF převod čísla na text - 8 hexadecimálních číslic
Image bm602.GIF převod znaku na číselný kód
Image bm603.GIF převod číselného kódu na znak
Image bm604.GIF převod na malá písmena
Image bm605.GIF převod na velká písmena
 
Image bm606.GIF nalezení pozice s textem (vrací pozici 0... nebo -1=nenalezeno)
Image bm607.GIF hledaný text
Image bm591.GIF vstupní text
 
Image bm608.GIF počet řádků textu
 
Image bm609.GIF řádek textu
Image bm610.GIF číslo řádku textu (číslo řádku = 0...)
Image bm591.GIF vstupní text
 
Image bm611.GIF blok textu
Image bm612.GIF řádek počátku bloku
Image bm613.GIF pozice počátku bloku
Image bm614.GIF řádek konce bloku
Image bm615.GIF pozice konce bloku
Image bm591.GIF vstupní text
 
Prvek blok textu navrátí vybranou část víceřádkového textu. Víceřádkový text musí používat k ukončení řádků dvojici znaků CR (kód 13) a LF (kód 10). Řádek a pozice bloku je udávána od čísla 0. Zadáním čísla -1 se použije maximální konec textu nebo řádku. Implicitně je řádek a pozice počátku bloku nastaven na hodnotu 0, řádek a pozice konce bloku jsou nastaveny na hodnotu -1, bez změny implicitních parametrů bude navrácen celý text.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming