Petřík
Stavební prvky programu
 
Image bm120.GIF krok
Image bm121.GIF vlevo
Image bm122.GIF vpravo
Image bm123.GIF vzad
Image bm124.GIF viditelný
Image bm125.GIF předmět před Petříkem
 
Image bm126.GIF horizontální pozice
Image bm127.GIF vertikální pozice
Image bm128.GIF směr
Image bm129.GIF předmět na pozici s Petříkem
Image bm130.GIF číselná hodnota 1 (rozsah 0 až 1023)
Image bm131.GIF číselná hodnota 2 (rozsah 0 až 1023)
Image bm132.GIF číselná hodnota 3 (rozsah 0 až 127)
Image bm133.GIF přepínač 1
Image bm134.GIF přepínač 2
Image bm135.GIF přepínač 3
Image bm136.GIF přepínač 4
Image bm137.GIF přepínač 5

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming