Lucka
Stavební prvky programu
 
Image bm138.GIF krok
Image bm139.GIF vlevo
Image bm140.GIF vpravo
Image bm141.GIF vzad
Image bm142.GIF viditelná
Image bm143.GIF předmět před Luckou
 
Image bm144.GIF horizontální pozice
Image bm145.GIF vertikální pozice
Image bm146.GIF směr
Image bm147.GIF předmět na pozici s Luckou
Image bm148.GIF číselná hodnota 1 (rozsah 0 až 1023)
Image bm149.GIF číselná hodnota 2 (rozsah 0 až 1023)
Image bm150.GIF číselná hodnota 3 (rozsah 0 až 127)
Image bm151.GIF přepínač 1
Image bm152.GIF přepínač 2
Image bm153.GIF přepínač 3
Image bm154.GIF přepínač 4
Image bm155.GIF přepínač 5

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming