Disk
Soubory
 
Všechny diskové operace se vztahují k disku nastavenému jako aktivní disk.
 
Image bm1052.GIF typ disku  (2=FD, 3=HD, 4=NET, 5=CD, 6=RAM)
 
Prvek typ disku navrací číslo typu disku:
2 = disketová mechanika
3 = pevný disk
4 = síťový disk
5 = CD-ROM disk
6 = RAM disk
 
Image bm1053.GIF kapacita disku (bajtů)
Image bm1054.GIF volné místo disku (bajtů)
Image bm1055.GIF jmenovka disku
Image bm1056.GIF sériové číslo disku
 
Prvek jmenovka disku navrací text jmenovky disku. Nastavením hodnoty prvku lze jmenovku disku změnit.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming