Základní souborové operace
Soubory
 
Image bm1009.GIF nový soubor
 
Prvek nový soubor slouží k vytvoření nového souboru. Jméno souboru je zadáno jako textový parametr. Neexistuje-li cesta k souboru, je vytvořena. Při úspěšnosti operace vytvoření nebo pokud soubor již existuje, je navrácen logický příznak platnosti. Jinak je navrácen příznak neplatnosti a současně nastaven příznak chyby operace.
 
Image bm1010.GIF nová složka
 
Prvek nová složka slouží k vytvoření nové složky. Jméno složky je zadáno jako textový parametr. Neexistuje-li cesta ke složce, je vytvořena. Při úspěšnosti operace vytvoření nebo pokud složka již existuje, je navrácen logický příznak platnosti. Jinak je navrácen příznak neplatnosti a současně nastaven příznak chyby operace.
 
Image bm1011.GIF zrušení souboru nebo složky
 
Prvek zrušení souboru nebo složky slouží ke zrušení souboru nebo složky. Jméno souboru nebo složky je zadáno jako textový parametr. Nelze zrušit soubor s atributem R/O (zákaz modifikace) a nelze zrušit neprázdnou složku (obsahující soubor nebo jinou složku). Při úspěšnosti operace zrušení je navrácen logický příznak platnosti. Jinak je navrácen příznak neplatnosti a současně nastaven příznak chyby operace.
 
Image bm1012.GIF test existence
 
Prvek test existence slouží ke zjištění, zda existuje disk, soubor nebo složka zadaná jako parametr. Pokud existuje, je navrácen logický příznak platnosti. Zadáním specifikace disku ve tvaru "disk:" se testuje pouze existence disku v počítači nezávisle na tom, zda disk obsahuje médium (např. disketová mechanika). Zadáním specifikace "disk:\" (tj. ROOT složka disku) je testována existence disku včetně přítomnosti média. Je-li potřeba testovat povolení přístupových práv k ROOT disku, lze to provést testem "disk:\*.*".
 
Image bm1013.GIF kopie souboru
 
Prvek kopie souboru zkopíruje soubor do nového souboru. Jméno zdrojového souboru udává aktivní soubor pro čtení, jméno cílového souboru aktivní soubor pro zápis. Cílový soubor nesmí existovat (nebude přepsán). Prvek navrací logický příznak udávající úspěšnost operace. Při neúspěchu operace bude navrácen příznak neplatnosti a nastaven příznak chyby operace.
 
Image bm1014.GIF přesun/přejmenování souboru nebo složky
 
Prvek přesun/přejmenování souboru nebo složky umožňuje změnu jména souboru nebo složky nebo přesun do jiné složky. Jméno zdrojového souboru/složky udává aktivní soubor (složka) pro čtení, jméno cílového souboru/složky aktivní soubor (složka) pro zápis. Cílový soubor nesmí existovat (nebude přepsán). Složku lze přesouvat pouze na stejném disku, soubor lze přesouvat i mezi disky. Prvek navrací logický příznak udávající úspěšnost operace. Při neúspěchu operace bude navrácen příznak neplatnosti a nastaven příznak chyby operace.
 
Image bm1015.GIF seznam souborů a složek
 
Prvek seznam souborů vyhledá všechny soubory a složky podle specifikace zadané jako textový parametr a navrátí jejich seznam jako víceřádkový text, ve kterém každý řádek představuje jméno jednoho souboru/složky (bez cesty). Při zadání masky souborů k vyhledání lze použít hvězdičkovou konvenci ("?" nahrazuje libovolný znak, "*" nahrazuje skupinu znaků). Lze zadat více masek souborů, jednotlivé masky jsou navzájem odděleny znakem středníku ";". Nebude-li zadána žádná maska souborů, vyhledají se všechny soubory a složky v aktivní složce.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming