Konzola
Stavební prvky programu
 
Konzola je systémové rozhraní určené ke komunikaci s uživatelem pomocí příkazového řádku. Výhodou konzoly je, že umožňuje programu vypisovat posloupnost údajů, kterou lze přesměrovat např. do souboru. Stejně tak lze přesměrovat vstup od uživatele ze souboru. Konzola může být společná pro více programů. Její hlavní využití je při dávkovém spouštění více programů (pomocí souboru BAT).
 
Důležitá poznámka: V režimu konzoly není funkční obsluha klávesnice, myši a grafické výstupy. Povel pro čekání na stisk klávesy se neprovede a program pokračuje dále. Všechny vstupy od uživatele je nutno provádět pomocí konzolového vstupu textu.
 
Image bm994.GIF režim konzoly
 
Příkaz režim konzoly zapne režim konzoly. Tento příkaz se doporučuje uvést úplně na začátku hlavní funkce, nesmí před ním být žádné prvky, ani komentář. V tom případě překladač přeloží program jako konzolovou aplikaci. Tím bude zajištěno, že systém při spouštění programu použije pro program již existující konzolové okno (např. okno příkazového řádku) a bude čekat na dokončení programu. Nebude-li příkaz použit na začátku hlavní funkce, vytvoří se pro program nové konzolové okno a při spouštění pomocí dávkového souboru BAT systém nebude čekat na dokončení programu, ale bude pokračovat spouštěním dalšího programu.
 
Opakovaným použitím příkazu režimu konzoly je možné vypínat a zapínat režim konzoly. Přepnutí se projeví tak, že konzolové okno zůstane trvale zobrazeno a bude se zapínat a vypínat hlavní grafické okno programu. Vypínání režimu konzoly se ovšem nedoporučuje používat. Ztrácí se tím hlavní přednosti konzolového režimu a použití je problematické (v celoobrazovkovém režimu nutno po přepnutí aktivovat ručně nové aktivní okno). Pokud je potřeba v programovém okně provést výpis informací uživateli je výhodnější k tomu využít editační dialogové okno.
 
Image bm995.GIF výstup textu na konzolu
 
Příkaz výstup textu na konzolu způsobí výpis textu, zadaného jako parametr, na konzolu. Tento výstup je možné při volání z příkazového řádku (nebo dávkového souboru BAT) přesměrovat do souboru nebo na jiné zařízení. Výstup textu probíhá do jednoho řádku. Je-li potřeba ukončit řádek a pokračovat na dalším řádku, je to možné textovou konstantou pro další řádek.
 
Image bm996.GIF chybový výstup textu na konzolu
 
Příkaz chybový výstup textu na konzolu způsobí výpis textu, zadaného jako parametr, na konzolu podobně jako předešlý příkaz s tím rozdílem, že text slouží jako chybové hlášení a nelze přesměrovat do souboru. Výstup textu probíhá do jednoho řádku. Je-li potřeba ukončit řádek a pokračovat na dalším řádku, je to možné textovou konstantou pro další řádek.
 
Image bm997.GIF vstup textu z konzoly
 
Funkce vstup textu z konzoly načte od uživatele text a navrátí jej jako textová data. Zadávaný text je nutno ukončit pomocí klávesy Enter. Kód klávesy Enter nebude do textu zahrnut. Vstup textu z konzoly lze při volání z příkazového řádku (nebo dávkového souboru BAT) přesměrovat ze souboru.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming