Image bm497.GIF Texty a obrázky
Dialogy
 
Image bm564.GIF vytvoření editačního řádku
Image bm565.GIF vytvoření editačního pole
Image bm566.GIF vytvoření editačního pole bez zalamování
Image bm567.GIF vytvoření editoru RichEdit
Image bm568.GIF vytvoření textu
Image bm569.GIF vytvoření textu vystředěného
Image bm570.GIF vytvoření textu zarovnaného vpravo
Image bm571.GIF vytvoření ikony
Image bm572.GIF vytvoření obrázku
Image bm573.GIF vytvoření indikátoru průběhu
 
Programové prvky vytvoření... vytvoří dialogový prvek s vypnutou viditelností, navrátí identifikační číslo prvku a nastaví jej jako vybraný prvek pro následující operace.
 
Editační pole bez zalamování se liší od běžného editačního pole tím, že nezalamuje dlouhé řádky podle okna, podporuje hledání textu Ctrl+F/F3 a délka textu není omezena.
 
Prvek editor RichEdit je editační pole podporující text s proměnlivou barvou, velikostí či typem písma. Text ve formátu RichEdit lze vytvořit textovým editorem WordPad, který je součástí operačního systému Windows, příp. editorem Word. Text je potřeba uložit ve formátu RichEdit (přípona jména souboru RTF) do knihovny textů TEXT aplikace Petr. Z knihovny lze soubor načíst do programu jako běžný textový soubor. V editoru aplikace Petr se soubor zobrazuje spolu s řídicími kódy formátu RichEdit, programovým zápisem do prvku RichEdit se text zobrazí ve správném tvaru. Prvek RichEdit podporuje vyhledávání textu klávesami Ctrl+F/F3.
 
Prvek vytvoření obrázku vytvoří v dialogovém okně obrázek. Na rozdíl od ikony, která v grafickém režimu obrazovky 256 barev používá pouze základní sadu barev Windows (20 barev), umožňuje obrázek zobrazení všech barev v plném rozsahu. Při zobrazení obrázku jsou určující rozměry prvku okna obrázku, skutečné rozměry obrázku jim budou přizpůsobeny.
 
Prvek vytvoření indikátoru průběhu vytvoří indikátor průběhu operace. Hodnotu indikátoru v rozsahu 0 až 1 lze číst a nastavovat prvkem aktuální pozice. Indikátor může mít pouze horizontální orientaci.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming