Image bm337.GIF Dialogy
Ovládání
 
Image bm485.GIF nadpis okna
Image bm486.GIF informační text
 
Prvky nadpis okna a informační text jsou textové proměnné představující text zobrazený na horním a spodním okraji okna. Proměnné lze jak číst, tak do nich zapisovat. Stavový řádek na spodním okraji okna je zobrazen pouze v případě, že informační text není prázdný. Je-li potřeba zobrazit stavový řádek bez textu, je nutno zobrazit znak mezery.
 
Image bm487.GIF potvrzovací dialog
Image bm488.GIF dialog zadání textu
Image bm489.GIF zadání souboru k otevření
Image bm490.GIF zadání souboru k uložení
 
Image bm491.GIF zrušení prvku nebo okna
 
Příkaz zrušení prvku nebo okna slouží ke zrušení dialogového prvku nebo okna. Jako parametr příkazu se zadává identifikační číslo prvku nebo okna.
 
Image bm492.GIF identifikační číslo prvku
 
Programový prvek identifikační číslo prvku je číselná proměnná udávající, s kterým dialogovým prvkem nebo oknem bude prováděna manipulace (rozměry atd.). Proměnná je po vytvoření dialogového okna/prvku automaticky nastavena na nově vytvořené okno/prvek. Jako identifikační číslo se používá číslo navrácené operací vytvoření okna/prvku. Zvláštním případem je číslo 0, které je identifikačním číslem hlavního okna programu. Lze nastavovat vlastnosti hlavního okna programu, okno však nelze zrušit. Druhým zvláštním případem je číslo -1 identifikující základní plochu Windows. Toto číslo slouží pouze ke zjištění velikosti uživatelské plochy Windows (bez okrajových lišt, prvky vnitřní šířka a vnitřní výška) a ke zjištění rozměrů obrazovky (prvky šířka a výška), žádné jiné operace se základní plochou nelze provádět.
 
Image bm493.GIF grafické pozadí
 
Prvek grafické pozadí je logický přepínač. Je-li zapnutý, zobrazí se namísto jednobarevného podkladu hlavního okna v dialogovém módu grafická plocha programu. Tak lze kombinovat grafiku aplikace Petr s dialogovými prvky.
 
Image bm494.GIF společné funkce pro všechny dialogové prvky
Image bm495.GIF okna
Image bm496.GIF tlačítka
Image bm497.GIF texty a obrázky
Image bm498.GIF seznamy

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming