Image bm335.GIF Myš
Ovládání
 
Image bm459.GIF pozice myši v horizontálním směru
Image bm460.GIF pozice myši ve vertikálním směru
 
Prvky pozice myši slouží ke zjištění současné pozice kurzoru myši. Navrací číselný údaj vztažený k levému dolnímu rohu plochy, souřadnice přitom mohou ležet i mimo hranice plochy. Použitím prvků jako příkazy lze nastavit pozici kurzoru myši.
 
Image bm461.GIF levé tlačítko myši drženo
Image bm462.GIF pravé tlačítko myši drženo
 
Prvky tlačítko myši drženo navrací logický příznak, že příslušné tlačítko myši je stisknuto a drženo.
 
Image bm463.GIF klik levým tlačítkem myši
Image bm464.GIF klik pravým tlačítkem myši
Image bm465.GIF dvojklik levým tlačítkem myši
Image bm466.GIF dvojklik pravým tlačítkem myši
 
Prvky klik a dvojklik tlačítka myši slouží k testování, zda od posledního testu bylo stisknuto příslušné tlačítko myši. Příznak kliknutí nezávisí na tom, zda bylo tlačítko mezitím již uvolněno. Příznak se po každém provedení testu vynuluje. Při prvním kliknutí tlačítkem myši se nastaví pouze příznak kliknutí. Je-li následující kliknutí provedeno v dostatečně krátkém časovém intervalu (interval závisí na nastavení vlastností myši v nastavení systému Windows), je nastaven kromě příznaku kliknutí i příznak dvojkliku myši.
 
Image bm467.GIF test myš v oblasti
Image bm468.GIF nastavení vzhledu kurzoru myši
 
Poznámka: Během provádění programu je zajištěna neměnnost údajů o myši až do příštího okamžiku obsluhy čekání. Jedná se především o pozici kurzory myši a stisk tlačítek.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming