Audio CD
Zvuk a hudba
 
Poznámka: Během provádění programu je zajištěna neměnnost údajů o CD až do příštího okamžiku obsluhy čekání nebo do změny provedené programově.
 
Image bm950.GIF přehrátí CD od zadané stopy (bez zadání = 1)
 
Příkaz přehrátí CD od zadané stopy zahájí přehrávání audio CD od stopy zadané jako číselný parametr. Bez zadání čísla stopy je zahájeno přehrávání od začátku CD (tj. od stopy 1).
 
Image bm951.GIF zastavení přehrávání CD
 
Příkaz zastavení přehrávání CD zastaví přehrávání CD.
 
Image bm952.GIF pozastavení/pokračování přehrávání CD
 
Prvek pozastavení/pokračování v přehrávání CD umožní pozastavit nebo pokračovat v přehrávání audio CD. Prvek lze použít jako logickou proměnnou, tj. lze nastavovat nebo číst. Příznak platnosti znamená, že přehrávání CD je pozastaveno. Použitím jako příkaz bez uvedení parametru se stav přepne.
 
Image bm953.GIF test přehrávání CD
 
Prvek test přehrávání CD navrací logický příznak indikující, zda probíhá přehrávání audio CD.
 
Image bm954.GIF vysunutí CD
 
Prvek vysunutí CD slouží k vysunutí nebo zasunutí dvířek s CD a ke zjištění stavu CD. Používá se podobně jako logická proměnná. Nastavení na příznak platnosti způsobí vysunutí dvířek, příznak neplatnosti zasunutí dvířek. Použití jako příkaz bez parametrů způsobí změnu stavu za předpokladu, že je vloženo audio CD (bez vloženého audio CD jsou dvířka vždy považována za otevřená). Použití v logickém výrazu slouží jako test nepřipravenosti audio CD (tj. příznak, že dvířka jsou otevřena nebo není vloženo audio CD).
 
Image bm955.GIF celková délka CD (sekund)
 
Prvek celková délka CD navrací celkovou délku vloženého audio CD v sekundách.
 
Image bm956.GIF počet stop CD
 
Prvek počet stop CD navrací počet stop vloženého audio CD.
 
Image bm957.GIF pozice od začátku CD (sekund)
 
Prvek pozice od začátku CD navrací přehrávanou pozici od začátku CD v sekundách. Prvek lze používat jako číselnou proměnnou, nastavením číselné hodnoty lze nastavovat pozici přehrávání (stav pozastavení přitom zůstává zachován).
 
Image bm958.GIF přehrávaná stopa
 
Prvek přehrávaná stopa navrací číslo přehrávané stopy (číslováno od 1). Lze použít jako číselnou proměnnou, nastavením číselné hodnoty bude zahájeno přehrávání od zadané stopy (stav pozastavení přitom zůstává zachován).
 
Image bm959.GIF délka přehrávané stopy (sekund)
 
Prvek délka přehrávané stopy navrací délku přehrávané stopy v sekundách.
 
Image bm960.GIF pozice od začátku stopy (sekund)
 
Prvek pozice od začátku stopy navrací přehrávanou pozici od začátku přehrávané stopy v sekundách. Prvek lze používat jako číselnou proměnnou, nastavením číselné hodnoty lze nastavovat pozici přehrávání (stav pozastavení přitom zůstává zachován).

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming