Image bm336.GIF Pákový ovladač (joystick)
Ovládání
 
Image bm478.GIF souřadnice X pákového ovladače
Image bm479.GIF souřadnice Y pákového ovladače
Image bm480.GIF souřadnice Z pákového ovladače
Image bm481.GIF tlačítko 1 pákového ovladače
Image bm482.GIF tlačítko 2 pákového ovladače
Image bm483.GIF tlačítko 3 pákového ovladače
Image bm484.GIF tlačítko 4 pákového ovladače
 
Jako parametr prvků lze zadat číslo pákového ovladače v rozsahu 0 až 3. Bez zadání bude použit implicitní pákový ovladač číslo 0.
 
Prvky souřadnice pákového ovladače udávají aktuální polohu pákového ovladače v rozsahu -1 až +1, 0 je středová poloha. Prvky tlačítko pákového ovladače udávají stav stisku tlačítka pákového ovladače, při stisknutém stavu navrací logický příznak platnosti.
 
Poznámka: Během provádění programu je zajištěna neměnnost údajů o pákovém ovladači až do příštího okamžiku obsluhy čekání.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming