Image bm827.GIF Matnost
Povrch
 
Pro zvýšení realističnosti vzhledu objektů je možné vytvářet na povrchu objektů odlesky od okolního osvětlení. Prvek matnost slouží k nastavení velikosti odlesků aktivního objektu. Matnost může mít hodnoty od 0 do 128. Nastavením matnosti na 0 a nastavením barvy odlesku na černou barvu se odlesk vypne. Matnost s hodnotou 5 se používá pro kovový povrch. S rostoucím stupněm matnosti se zmenšuje velikost odlesku. Matnost s hodnotou kolem 50 se používá pro plastový povrch.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming