Image bm749.GIF Plynulé stínování, Image bm755.GIF plynulé stínování objektu
Nastavení
 
Prvek plynulé stínování je logický přepínač. Je-li zapnut, přechází barva povrchu jednotlivých plošek plynule mezi barvami jednotlivých vrcholů plošek. Je-li vypnut, použije se pro barvu povrchu plošky barva jednoho z vrcholů. Nelze určit, který z vrcholů bude použit, typicky OpenGL používá jiný vrchol než DirectX.
 
U objektů se zaobleným povrchem (koule, rotační objekty) obsahují zpravidla styčné vrcholy dvou sousedních plošek stejnou barvu (stejná difuzní barva a stejná normála), díky tomu lze u objektu dosáhnout hladký vzhled povrchu. Naproti tomu u hranatých objektů (krychle) jsou styčné vrcholy sousedních plošek osvíceny rozdílně (odlišná normála povrchu), na povchu objektu jsou viditelné hrany i při zapnutém plynulém stínování. Plynulé stínování se i přesto u hranatých objektů projeví - plynulá změna stínů při nerovnoměrném osvětlení objektu a plynulá změna mlhy u rozměrných objektů.
 
Plynulé stínování je možné vypínat u každého objektu samostatně příkazem plynulé stínování objektu (pro aktivní objekt). Je-li přepínač plynulé stínování vypnut, je plynulé stínování vypnuto u všech objektů, nezávisle na nastavení přepínačů pro plynulé stínování jednotlivých objektů. Implicitně jsou všechny přepínače zapnuty.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming