Image bm730.GIF Uplynulý čas
3D grafika
 
Pomocí prvku uplynulý čas je možné časovat animace a události vykreslované 3D grafiky. Vykreslování 3D grafiky je silně závislé na rychlosti počítače, videokarty a na použitém ovladači. Proto zpravidla 3D programy pracují maximální rychlostí a program je časován podle skutečně uběhlého času.
 
Prvek uplynulý čas měří čas od posledního vykreslení 3D snímku. Snímek 3D grafiky je vyrenderován (tj. vypočítána jeho 3D podoba a ta následně vykreslena na obrazovku) při každém příkazu pro čekání a při příkazech pro čekání na stisk klávesy. Žádné jiné příkazy vykreslování 3D grafiky nezajišťují. Proto je nutné, aby hlavní smyčka obsahovala příkaz pro čekání, nejlépe s parametrem 0 (program bude pracovat maximální rychlostí). Měření času se provádí s rozlišením 1 milisekunda nebo přesněji (je-li k dispozici multimediální časovač).
 
Není-li zadán žádný parametr, navrátí prvek uběhlý čas v sekundách. Jako parametr prvku je možné uvést požadovanou časovou změnu za 1 sekundu (tedy rychlost). Prvek navrátí uběhlý čas vynásobený zadaným číselným parametrem.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming