Panel nástrojů seznamu programů
Témata nápovědy
Nabídka seznamu programů
 
 
Image bm5.GIF      Start spustí program nebo změní složku označenou výběrovým kurzorem, urychlovací klávesa F5 nebo Enter
Image bm6.GIF      Otevřít otevře k editaci program označený výběrovým kurzorem, urychlovací klávesy Ctrl+O
Image bm7.GIF      Nový vytvoří nový (prázdný) program zadaného jména, urychlovací klávesy Ctrl+N
Image bm8.GIF      Nová složka vytvoří novou složku pro programy, urychlovací klávesy Ctrl+P
Image bm9.GIF      Zkopírovat vytvoří kopii programu označeného výběrovým kurzorem, urychlovací klávesy Ctrl+C
Image bm10.GIF      Přejmenovat přejmenuje program nebo složku označenou výběrovým kurzorem, urychlovací klávesy Alt+Enter
Image bm11.GIF      Zrušit zruší program nebo složku označenou výběrovým kurzorem, urychlovací klávesa Delete

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming