Nabídka seznamu programů
Témata nápovědy
Seznam programů, Panel nástrojů seznamu programů
 
Nabídku seznamu programů lze aktivovat myší nebo stiskem kláves F10 popř. Alt. Ve volbách nabídky je podtržením indikován znak sloužící k rychlému vyvolání volby z klávesnice po aktivaci nabídky. Za volbou nabídky je uvedena klávesová zkratka umožňující rychlé vyvolání funkce z klávesnice bez nutnosti aktivace nabídky.
 
 
Soubor:
Start spustí program nebo změní složku označenou výběrovým kurzorem, urychlovací klávesa F5 nebo Enter
Otevřít otevře k editaci program označený výběrovým kurzorem, urychlovací klávesy Ctrl+O
Nový vytvoří nový (prázdný) program zadaného jména, urychlovací klávesy Ctrl+N
Nová složka vytvoří novou složku pro programy, urychlovací klávesy Ctrl+P
Kopírovat vytvoří kopii programu označeného výběrovým kurzorem, urychlovací klávesy Ctrl+C
Přejmenovatpřejmenuje program nebo složku označenou výběrovým kurzorem, urychlovací klávesy Alt+Enter
Zrušit zruší program nebo složku označenou výběrovým kurzorem, urychlovací klávesa Delete
Písmo zobrazí podmenu pro nastavení písma v aplikaci Petr
  Písmo výběru programu nastaví vzhled písma v okně výběru programů (seznam programů)
  Písmo editoru programu nastaví vzhled písma v okně editoru programu
  Písmo editoru textu nastaví vzhled písma v okně editoru textu
  Písmo nabídky nastaví vzhled písma nabídky
  Písmo stavové lišty nastaví vzhled písma stavové lišty
Jazyk nastaví jazyk aplikace Petr
  Automaticky vybere jazyk automaticky podle nastavení systému Windows ("místní nastavení")
  Česky přepne aplikaci Petr na český jazyk
  Německy přepne aplikaci Petr na německý jazyk
  Anglicky přepne aplikaci Petr na anglický jazyk
  Španělsky přepne aplikaci Petr na španělský jazyk
  Rusky přepne aplikaci Petr na ruský jazyk
  Slovensky přepne aplikaci Petr na slovenský jazyk
  Předcházející přepíná aplikaci Petr mezi dvěma naposledy zvolenými jazyky, urychlovací klávesy Ctrl+F9
Krátká jména při vytváření a přejmenování programů a souborů knihovny použije jména zkrácená na 8 znaků (nové jméno se uchová jako přezdívka)
Konec ukončí aplikaci Petr, urychlovací klávesy Alt+F4
 
Nápověda:
Nápověda zobrazí nápovědu pro vybraný prvek, urychlovací klávesa F1
Hledat v nápovědě vyhledává téma nebo slovo v nápovědě
Témata nápovědy zobrazí témata nápovědy k aplikaci Petr
O aplikaci Petr zobrazí informace o aplikaci Petr, číslo verze a copyright
 
 
Poznámky:
- při volbě písma udává výška 0 běžnou výšku písma a šířka 0 běžnou šířku písma
- při změně jazyku se současně změní i jazyk popisů prvků programu. Program může obsahovat texty pro více jazyků. Při spuštění v příslušném jazyku se zobrazují texty pro tento jazyk. Je-li text prvku prázdný, použije se text z implicitního popř. jiného jazyku.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming