Seznam programů
Témata nápovědy
Nabídka seznamu programů
 
Po spuštění aplikace Petr nebo po ukončení editace programu se zobrazí seznam programů. Seznam programů je určen ke správě programů a k výběru programu k editaci.
 
Image bm4.GIF
 
Tipy:
spuštění programu nastavte výběrový kurzor na program a v nabídce zvolte Start nebo stiskněte klávesu Enter (popř. F5 )
nový program v nabídce zvolte Nový nebo stiskněte klávesy Ctrl+N a zadejte jméno nového programu
editace programu nastavte výběrový kurzor na program a v nabídce zvolte Otevřít nebo stiskněte klávesy Ctrl+O
přejmenování nastavte výběrový kurzor na program nebo složku a v nabídce zvolte Přejmenovat nebo stiskněte Alt+Enter
vytvoření kopie nastavte výběrový kurzor na program a v nabídce zvolte Kopírovat nebo stiskněte klávesy Ctrl+C
nová složka v nabídce zvolte Nová složka nebo stiskněte klávesy Ctrl+P a zadejte jméno nové složky
zrušení nastavte výběrový kurzor na program nebo složku a v nabídce zvolte Zrušit nebo stiskněte klávesu Delete
změna složky nastavte výběrový kurzor na složku a stiskněte klávesu Enter
konec aplikace v nabídce zvolte Konec nebo stiskněte klávesy Alt+F4
 
 
Poznámky:
- složka označená ".." je určena k navrácení do nadřazené složky
- ve jménech programů a složek nelze používat rezervované znaky * | \ : " < > ? /
- nelze zrušit složku, která není prázdná
- program uložený nespustitelně bude namísto spuštění otevřen k editaci
- rušený program je přesunut do záložní složky Backup
 
Seznam programů obsahuje jak vzorové programy, tak i modifikované a vlastní programy. Otevřením vzorového programu a jeho uložením dojde k uložení programu do vlastní pracovní složky. Vzorové programy nelze přejmenovat ani zrušit. Zrušením modifikovaného programu se obnoví původní vzorová verze programu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming