1. Instalace <<< Obsah >>> 3. Jak to funguje?


2. Okno programů

Po startu Petra upoutají zřejmě nejvíce vaši pozornost barevné ikony rozmístěné po ploše zobrazeného okna programů. Jsou to ukázkové programy vytvořené v Petrovi a je jich skutečně pěkná řádka. Ukázkové programy jsou dobrým startovacím bodem při vlastní tvorbě. Mohou být jak inspirací, tak i odpovědí na otázku "Jak na to?". Není nic snazšího, než vzít hotový program a jeho úpravami vytvořit program nový.

Jak s Petrem začít? Hrou. Důkladně si prohlédněte připravené ukázkové programy, vyzkoušejte je a pohrejte si s nimi. Poznáte, co vše můžete od Petra očekávat, a seznámíte se s pravidly a zvyklostmi pro ovládání programů. Jistě vás přitom napadne nejedna možnost, co a jak udělat lépe.

Nebojte se hrát si, vždyť veškerá tvůrčí práce je vlastně hra. K vašemu dílu pociťujte nadšení a hravost, tak dosáhnete největších tvůrčích úspěchů.

Podívejme se blíže na okno programů. Vyzkoušejte si, jak se programy spouští. Dvakrát klikněte levým tlačítkem myši na ikonu některého z programů. Nebo můžete jedenkrát kliknout na ikonu a potom stisknout klávesu Enter.

Ukončení spuštěného programu je možné více způsoby. Většinu programů ukončíte stiskem klávesy Esc, mnohé z nich dokonce stiskem libovolné klávesy. Každý program ukončíte kliknutím levým tlačítkem myši na malé tlačítko s křížkem , nalézající se v pravém horním rohu okna. Pokud vám ani tento způsob nevyhovuje, stiskněte na klávesnici kombinaci kláves Alt+F4 (držte Alt a k němu přidejte F4). Tak ukončíte i celoobrazovkové programy, které tlačítko s křížkem nemají.

Zůstaňme ještě chvíli u okna spuštěného programu. U většiny programů najdete na horní liště okna kromě ukončovacího tlačítka s křížkem ještě další dvě tlačítka. Prostřední tlačítko s jedním nebo dvěma obdélníčky slouží k přepínání velikosti okna, a to buď přes celou obrazovku nebo na okno s měnitelnou velikostí . Levé tlačítko umožňuje okno programu "sklapnout" do malé ikony na liště programů Windows. Opětovného rozbalení do původní velikosti dosáhnete kliknutím myší na tuto ikonu.

Při pohybu kurzoru myši přes okraj okna jste si možná již všimli změny vzhledu kurzoru na dvě šipky . Šipky naznačují, že okrajem okna je možné posouvat. Pokud tak uděláte, uvidíte, že okno mění svou velikost a úměrně s ní se mění i zvětšení obsahu okna. Zvětšování obsahu okna je jev netypický pro standardní aplikace Windows, ale je běžnou vlastností grafických programů vytvořených v Petrovi. Tak si snadno roztáhnete svou oblíbenou hru přes celou obrazovku nebo ji naopak zmenšíte do miniaturního okénka.

Další zajímavou vlastností programů vytvořených v Petrovi je možnost pozastavit činnost programu stiskem klávesy Pause. Pokračování programu zajistíte stiskem libovolné klávesy, například opět Pause.

Poslední, neméně zajímavou, funkci programů Petra vyvoláte stiskem kláves Alt+Enter (držte Alt a poté přidejte Enter). Tato kombinace kláves způsobí přepnutí programu do celoobrazovkového módu nebo zpět. V celoobrazovkovém módu zmizí okraj okna a displej počítače se přepne do módu nejlépe vyhovujícího požadavkům programu. Podmínkou k přepnutí na celoobrazovkový mód je nainstalovaný ovladač DirectX. U systémů Windows 98 a Windows 2000 je ovladač DirectX již součástí systému.

Vraťme se zpět k oknu aplikace Petr. Podobně jako u programů Petra můžete i samotnou aplikaci Petr ukončit kliknutím na tlačítko s křížkem v pravém horním rohu okna nebo stiskem kombinace kláves Alt+F4. Stejně tak lze okno aplikace Petr minimalizovat , maximalizovat či taháním za okraj měnit jeho velikost.

Prohlédněte si znovu obrázek okna programů výše. Na ploše okna vidíte vlevo nahoře dvě poněkud zvláštní ikonky. Označují složky. Složky mohou obsahovat programy nebo další složky. Používáme je ke třídění programů do skupin, abychom nemuseli mít všechny programy "na jedné hromadě".

Druhá ikona zleva označuje složku se jménem Nová složka. Do složky se vnoříte dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu, stejně jako při spouštění programu. K návratu ze složky zpět slouží první ikona zleva , označená modrou šipkou a jménem .. (dvě tečky).


1. Instalace <<< Obsah >>> 3. Jak to funguje?