Image bm164.GIF Konec funkce
Řízení programu
 
Prvek konec funkce slouží k předčasnému ukončení prováděné funkce. Běžně je funkce ukončena po provedení posledního příkazu. Zadáním příkazu pro ukončení funkce lze funkci ukončit v kterémkoliv jejím místě. To platí i pro hlavní funkci programu, jejím ukončením bude ukončen celý program.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming