Image bm727.GIF Videomód
3D grafika
 
Prvek videomód slouží ke zjištění a nastavení videomódu pro celoobrazovkový režim programu. Prvek při čtení navrátí víceřádkový textový seznam videomódů. Každý řádek seznamu obsahuje jeden videomód ve tvaru: šířka*výška/bitů. Číselné parametry "šířka" a "výška" představují horizontální a vertikální rozlišení displeje, udáno v grafických bodech. Údaje rozměrů videomódu lze převést na rozměry používané aplikací Petr vydělením číselnou hodnotou 32. Parametr "bitů" je počet bitů na jeden grafický bod. Parametr může mít hodnotu 8, 16, 24 nebo 32. Příklad: 640*480/8 je minimální videomód podporovaný systémem Windows (v rozměrech Petra je to 20 políček horizontálně a 15 políček vertikálně). Počet bitů 8 udává, že videomód používá 256 barev (2^8=256). Seznam videomódů je tříděn podle horizontálního rozlišení, podle vertikálního rozlišení a nakonec podle počtu bitů. Jeden z řádků seznamu je doplněn na konci znakem "<". Tento znak označuje aktuálně nastavený videomód.
 
Zápisem jednoho z řádků do prvku se provede nastavení požadovaného videomódu a aktivace celoobrazovkového režimu. Požadovaný videomód je nastaven zápisem textu ve stejném tvaru, jako jsou jednotlivé řádky seznamu videomódů: šířka*výška/bitů. Namísto oddělovacího znaku "*" je možné použít znak "x" (malé písmeno x). Namísto znaku "/" je možné použít znak "\". Kterýkoliv z číselných parametrů může být vynechán nebo nahrazen 0, v tom případě bude použita implicitní hodnota. Nastavení videomódu s parametry "0*0/0" má stejný význam jako použití příkazu celoobrazovkový režim. Při implicitních hodnotách šířky a výšky videomódu bude videomód přizpůsobován změnám velikosti hlavní plochy programu. Vypnutí celoobrazovkového režimu je možné příkazem celoobrazovkový režim, který zajistí navrácení běžného videomódu Windows. Požadované parametry videomódu celoobrazovkového režimu jsou uchovány a navráceny při opětovné aktivaci celoobrazovkového režimu příkazem celoobrazovkový režim. Šířku a výšku videomódu je možné zadávat též v měřítku Petra (včetně desetinného vyjádření). Např. parametr "20x15" nastaví celoobrazovkový režim 640*480 bodů (ekvivalent parametru "640x480"). Není-li požadovaný videomód nalezen, použije se nejbližší videomód. Zadaný počet bitů videomódu má při vyhledávání videomódu přednost před rozměry videomódu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming