Transformace
3D grafika
 
Souřadný systém 3D používá následující orientaci souřadných os: Osa X směřuje doprava, osa Y nahoru a osa Z od pozorovatele (vpřed). Tento souřadný systém se nazývá levoruký. Natočte levou ruku tak, aby prsty levé ruky ukazovaly směr osy X (doprava) a pokrčené konečky prstů aby ukazovaly směr osy Y (nahoru); potom palec ukazuje směr osy Z (od pozorovatele). Podobně lze použít pravidlo levé ruky pro směr rotací kolem os: palec levé ruky ukazuje směr osy, pokrčené prsty ukazují kladný směr rotace.
 
Transformace se uplatní pro aktivní objekt a vztahují se k rodiči objektu. Není-li objekt připojen k jinému objektu, vztahují se transformace ke scéně. Transformace vychází z nulové výchozí pozice objektu. Nejedná se proto o změnu oproti předchozí poloze, ale spíše o aktuální souřadnice objektu. Transformace se provádí v pořadí: změna měřítka - rotace - posun. U rotací je možné určovat pořadí. Implicitně se rotace provádí v pořadí X - Y - Z.
 
Image bm814.GIF měřítko ve směru X
Image bm815.GIF měřítko ve směru Y
Image bm816.GIF měřítko ve směru Z
Image bm817.GIF rotace podle osy X
Image bm818.GIF rotace podle osy Y
Image bm819.GIF rotace podle osy Z
Image bm820.GIF posun ve směru X
Image bm821.GIF posun ve směru Y
Image bm822.GIF posun ve směru Z
Image bm823.GIF pořadí rotací

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming