Image bm798.GIF Připojení
Objekty
 
Prvek připojení slouží k připojení jiných objektů k aktivnímu objektu. Identifikační číslo připojovaného objektu se zadává jako parametr prvku. Lze zadat více objektů najednou. Připojením objektu je objekt odpojen od původního objektu. Je-li potřeba objekt odpojit, provede se to jeho připojením k objektu scény (identifikační číslo = 0). Každý objekt je po vytvoření implicitně připojen ke scéně.
 
Po připojení objektu nazýváme připojený objekt potomkem. Objekt, ke kterému je připojen, je jeho rodičem. Každý rodič může být současně potomkem jiného objektu. Pro připojený objekt platí, že transformace objektu se vztahují k jeho rodiči. To umožňuje manipulovat objektem s potomky jako s jedním celkem. Příkladem může být postava robota. K tělu robota připojíme ruce a nohy. Tělo je rodičem, ruce a nohy jsou potomky. S robotem můžeme pohybovat po scéně jako s celkem. Změnou parametru "rotace" můžeme nohami pohybovat a vytvářet tak dojem chůze robota. Podobně můžeme manipulovat prsty na jeho rukou, nezávisle na tom, v jaké poloze jeho ruce jsou či v jaké poloze se nachází sám robot.
 
Připojený objekt může od svého rodiče dědit definici povrchu a texturu a to v případě nastavení barvy objektu na hodnotu -2. To umožňuje změnu povrchu objektu jako celku (i s potomky).

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming