Objekty
3D grafika
 
 
Image bm791.GIF viditelný
Image bm792.GIF zrušení objektu
Image bm793.GIF klonování
Image bm794.GIF složitost objektu
Image bm795.GIF vytvářet horní podstavu
Image bm796.GIF vytvářet dolní podstavu
Image bm797.GIF dosah stínu
Image bm798.GIF připojení
Image bm799.GIF nalezení potomka
Image bm800.GIF inverze objektu
Image bm801.GIF normalizace objektu
Image bm802.GIF výpočet normál
Image bm803.GIF úroveň terénu
Image bm804.GIF renderovací skupina
Image bm805.GIF hloubkově třídit renderovací skupinu
Image bm806.GIF ukládat hloubkovou informaci
Image bm807.GIF hloubkový test
Image bm808.GIF objekt se sníženou úrovní detailů
Image bm809.GIF vzdálenost pro snížení úrovně detailů
Image bm810.GIF přidání vzoru pro morfování
Image bm811.GIF stupeň morfování

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming