Image bm824.GIF Barva
Povrch
 
Prvek barva slouží k nastavení barvy aktivního objektu. Jedná se o difuzní barvu, tedy barvu odraženou od povrchu objektu, ostatní část světelného spektra je objektem pohlcena. Prvek barvy je číselná proměnná. Barva je ve stejném formátu jako barvy používané v grafických funkcích aplikace Petr: barva = červená + zelená*256 + modrá*256*256 + (255-alfa)*256*256*256 (jednotlivé složky barvy jsou celá čísla s hodnotu 0 až 255, alfa kanál má hodnotu 0=průhlednost až 255=běžná barva), proto je možné k nastavení barvy používat prvky barevná konstanta a sloučení barevných složek do barvy. Prvek pro sloučení barevných složek má výhodu v tom, že umožňuje plný rozsah nastavení barev (není vázán na barvy aplikace Petr) a navíc umožňuje snadné nastavení hodnoty alfa kanálu. Alfa kanál umožňuje provádět speciální operace s průhledností, jako např. plynule měnitelná průhlednost objektu (kód průhlednosti 54).
 
Nastavením barvy objektu na hodnotu -1 se namísto určené barvy použijí vnitřní barvy objektu. Objekt může mít vnitřně definovány barvy pro jednotlivé vrcholy či plošky - buď příkazem mapování textury nebo načtením objektu ze souboru. Pro rozhraní DirectX 3 až DirectX 6 jsou použity barvy vrcholů a plošek pouze v případě, že je vypnuto osvětlení objektu.
 
Nastavením barvy objektu na hodnotu -2 se namísto určeného materiálu (a barvy) objektu použije materiál zděděný od rodiče, tedy od objektu, ke kterému je tento objekt připojen. Nemá-li navíc objekt vlastní texturu, použije se i textura zděděná od rodiče. Materiál i textura mohou být zděděny od scény (index objektu 0). Implicitně je to bílá barva bez textury.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming