Image bm830.GIF Průhlednost
Povrch
 
Prvek průhlednost řídí u aktivního objektu způsob, jakým je kombinována barva povrchu objektu s barvou pozadí. Při vykreslování objektu se vypočítávají složky výsledné barvy (včetně alfa) každého vykreslovaného bodu objektu podle vztahu: výsledná_složka = zdrojová_složka*zdrojový_koeficient + cílová_složka*cílový_koeficient. Průhlednost je 2-místný číselný kód. Číslice na pozici jednotek určuje kód operace pro zdrojovou barvu, číslice na pozici desítek určuje kód operace pro cílovou barvu. Nejčastěji použité kombinace jsou:
 
1 běžný (implicitní) mód, objekt plně překrývá pozadí
11 mód pro oheň a střely, barva objektu se sečítá s barvou pozadí
20 mód pro sklo, barva objektu se vynásobí barvou pozadí (modulace)
54 mód pro průhledný překryv, alfa složkou objektu lze plynule řídit průhlednost
 
Kódy operací (výsledný_kód = zdrojový_kód + cílový_kód*10):
 
0 koeficient = 0 (složka se neuplatní)
1 koeficient = 1 (složka se uplatní v plném rozsahu)
2 koeficient = zdrojová_složka (složka modulována zdrojovou barvou)
3 koeficient = (1-zdrojová_složka) (složka modulována doplňkem zdrojové barvy)
4 koeficient = zdrojová_alfa (složka modulována zdrojovou alfa složkou)
5 koeficient = (1-zdrojová_alfa) (složka modulována doplňkem zdrojové alfa složky)
6 koeficient = cílová_složka (složka modulována cílovou barvou)
7 koeficient = (1-cílová_složka) (složka modulována doplňkem cílové barvy)
8 koeficient = cílová_alfa (složka modulována cílovou alfa složkou)
9 koeficient = (1-cílová_alfa) (složka modulována doplňkem cílové alfa složky)
 
Nastavením prvku průhlednost bude nastaven parametr objektu renderovací skupina na implicitní hodnotu: neprůhledné objekty (výsledná složka nezávisí na cílové složce) na hodnotu 4, průhledné objekty na hodnotu 10, 2D obrázky na hodnotu 14.
 
Poznámky: Cílová alfa složka (8 a 9) nemusí být vždy podporována (závisí na aktuálním videomódu a na typu videokarty). U rozhraní OpenGL a starších verzí DirectX není podporován koeficient zdrojové složky (2 a 3) pro operaci se zdrojovou složkou a koeficient cílové složky (6 a 7) pro operaci s cílovou složkou.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming