Image bm790.GIF Objekt ze souboru
Vytvořit
 
Prvek objekt ze souboru vytvoří 3D objekt načtením definice objektu ze souboru, jehož jméno je zadáno jako parametr prvku. Soubor je ve formátu DirectX (přípona souborů *.x), soubor může mít binární i textový tvar. Formát souboru byl zjednodušeně popsán u prvku objekt z textu.
 
Prvek navrací identifikační číslo vytvořeného objektu.
 
U složených objektů, je-li potřeba pracovat s jednotlivými částmi samostatně (např. nastavovat jejich textury), je nutno buď v editoru zkonvertovat složený objekt na jednoduchý objekt nebo použít funkci pro vyhledávání potomků.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming