Vytvořit
3D grafika
knihovny DLL
 
 
Image bm771.GIF skupina
Image bm772.GIF stěna
Image bm773.GIF kruh
Image bm774.GIF trojúhelník
Image bm775.GIF krychle
Image bm776.GIF koule
Image bm777.GIF polokoule
Image bm778.GIF válec
Image bm779.GIF kužel
Image bm780.GIF komolý kužel
Image bm781.GIF torus
Image bm782.GIF rotační objekt
Image bm783.GIF 2D objekt
Image bm784.GIF statický 2D objekt
Image bm785.GIF 2D obrázek
Image bm786.GIF čočkový odlesk
Image bm787.GIF terén z obrázku
Image bm788.GIF terén z plochy
Image bm789.GIF objekt z textu
Image bm790.GIF objekt ze souboru
 
Objekty 3D grafiky je možné tvořit také pomocí paměťových bloků.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming