Image bm748.GIF Osvětlení, Image bm754.GIF osvětlení objektu
Nastavení
 
Prvek osvětlení je logický přepínač. Je-li zapnut, je objekt nasvícen aktivními světly, tj. jsou vytvořeny stíny na objektu. Osvětlení je počítáno pro jednotlivé vrcholy plošek objektu. Pro povrch plošky je použito osvětlení jednoho z vrcholů (přepínač plynulé stínování je vypnut) nebo osvětlení plynule přechází mezi barvami jednotlivých vrcholů (přepínač plynulého stínování je zapnut). Je-li přepínač osvětlení vypnut, použije se plná intenzita barvy povrchu nebo textury. Tento mód se používá v případech, kdy není vhodné stínovat objekt dopadajícím světlem (obloha, plamen ze zbraně) nebo je-li stínování objektu již provedeno (barvami vrcholů nebo texturou světelné mapy).
 
Osvětlení je možné vypínat u každého objektu samostatně příkazem osvětlení objektu (pro aktivní objekt). Je-li přepínač osvětlení vypnut, je osvětlení vypnuto u všech objektů, nezávisle na nastavení přepínačů pro osvětlení jednotlivých objektů. Implicitně jsou všechny přepínače zapnuty.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming