Image bm829.GIF Obrysy
Povrch
 
Prvkem obrysy lze řídit u aktivního objektu zobrazení povrchu objektu v závislosti na alfa složce. Jako parametr prvku se zadává číselný parametr v rozsahu 0 1. Jsou zobrazeny jen ty části povrchu objektu, jejichž alfa složka má vyšší hodnotu, než je zadaný parametr. Implicitní hodnota obrysů je 0 - zobrazí se celý objekt. Nastavením na hodnotu 1 nebude zobrazena žádná část objektu. Zpravidla je prvek obrysů nastavován na hodnotu přibližně 0.5. Obrysy mají význam především ve spojení s texturami. Nejčastěji se využívají u 2D objektů a u statických 2D objektů. Při kreslení textury se okolí objektu vyplní průhlednou barvou. Průhledná barva je černá barva s alfa složkou 0. Ostatní barvy mají alfa složku 1. Tak je zajištěno, že část textury s průhlednou barvou bude potlačena (má nižší afla složku než prahová úroveň zadaná prvkem obrysů), bude zobrazena jen část obrázku s běžnými barvami. Textura může být vyhlazena prvkem vyhlazení textur. Taková textura obsahuje i jiné hodnoty alfa složky než 0 a 1 (na přechodech obrysů nebo na místech se střídajícími se body barvy a průhlednosti).

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming