Image bm825.GIF Odraz rozptýleného světla
Povrch
 
Prvek odraz rozptýleného světla slouží k nastavení barvy určující, jak je aktivním objektem odráženo rozptýlené světlo. Nastavením prvku na hodnotu -1 bude nastavena barva odrazu rozptýleného světla stejně jako difuzní barva objektu. To je implicitní nastavení předpokládající, že rozptýlené světlo je nastaveno na bílé světlo s malým jasem (implicitně $404040). Je-li potřeba rozptýlené světlo regulovat u každého objektu zvlášť, je to možné provést nastavením rozptýleného světla na plný jas a nastavením barvy odrazu rozptýleného světla u každého objektu samostatně. K nastavení barvy odrazu rozptýleného světla je možné použít prvky barevná konstanta nebo sloučení barevných složek do barvy. Jinou alternativou regulace základního osvětlení objektu je nastavení barvy svítivosti objektu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming